Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Characterization of scrubber water discharges from ships using comprehensive suspect screening strategies based on GC-APCI-HRMS