Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Characterization of the genetic structure of mcr-1 gene among Escherichia coli isolates recovered from surface waters and sediments from Ecuador