Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Chemometrics quality assessment of wastewater treatment plant effluents using physicochemical parameters and UV absorption measurements