Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Chronic impact of tetracycline on the biodegradation of an organic substrate mixture under anaerobic conditions