Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Climate and Land Cover Trends Affecting Freshwater Inputs to a Fjord in Northwestern Patagonia