Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Climate change impact on EU rivers’ dilution capacity and ecological status