Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Climate-related changes of soil characteristics affect bacterial community composition and function of high altitude and latitude lakes