Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Climatic aridity increases temporal nestedness of invertebrate communities in naturally drying rivers