Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

CO2 biocapture by Scenedesmus sp. grown in industrial wastewater