Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Cold atmospheric plasma technology for removal of organic micropollutants from wastewater—a review