Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Colonization of freshwater biofilms by nitrifying bacteria from activated sludge