Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Combination of nejayote and swine wastewater as a medium for Arthrospira maxima and Chlorella vulgaris production and wastewater treatment