Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Comparative assessment of endocrine disrupting compounds removal in heterotrophic and enriched nitrifying biomass