Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Comparison of a deterministic and a data driven model to describe MBR crossMark fouling