Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Comparison of Nanopore and Synthesis-Based Next-Generation Sequencing Platforms for SARS-CoV-2 Variant Monitoring in Wastewater