Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Complete sigma(star) intramolecular aromatic hydroxylation mechanism through O-2 activation by a Schiff base macrocyclic dicopper(I) complex