Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Comprehensive study of ibuprofen and its metabolites in activated sludge batch experiments and aquatic environment