Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Connecting biodiversity and potential functional role in modern euxinic environments by microbial metagenomics