Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Connection of neighboring wastewater treatment plants: economic and environmental assessment