Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Conserving small natural features with large ecological roles: A synthetic overview