Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Consistency in Diatom Response to Metal-Contaminated Environments