Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Contamination patterns and attenuation of pharmaceuticals in a temporary Mediterranean river