Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Continuous treatment of clofibric acid by Trametes versicolor in a fluidized bed bioreactor: Identification of transformation products and toxicity assessment