Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Contribution of epilithic diatoms to benthic-pelagic coupling in a temperate river