Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Coordinated management of combined sewer overflows by means of environmental decision support systems