Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Coordinatively Unsaturated Ruthenium Complexes As Efficient Alkyne-Azide Cycloaddition Catalysts