Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Corrigendum to “a review of chromium (Cr) epigenetic toxicity and health hazards” [Sci. Total environ., volume 882, 1–12, 15 July 2023, 163,483](S0048969723021022)(10.1016/j.scitotenv.2023.163483)