Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Corrigendum to “How do WWTPs operational parameters affect the removal rates of EU Watch list compounds?” [Sci. Total Environ. 714 (2020) 136773] (Science of the Total Environment (2020) 714, (S0048969720302837), (10.1016/j.scitotenv.2020.136773))