Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Corrigendum to “Impacts of exhaust gas cleaning systems (EGCS) discharge waters on planktonic biological indicators” (Marine Pollution Bulletin (2023) 190, (S0025326X23002771), (10.1016/j.marpolbul.2023.114846))