Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Cost comparison of full-scale water reclamation technologies with an emphasis on membrane bioreactors