Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Could nitrite/free nitrous acid favour GAOs over PAOs in enhanced biological phosphorus removal systems?