Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Could we estimate industrial wastewater flows composition using the UN-ISIC classification system?