Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Coupling scenarios of climate and land-use change with assessments of potential ecosystem services at the river basin scale