Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Crossing the Death Valley to Transfer Environmental Decision Support Systems to the Water Market