Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Cytotoxic effects of commonly used nanomaterials and microplastics on cerebral and epithelial human cells