Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Decomposition processes in coastal lagoons and their implications for the assessment of ecological health