Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Deconvolution model to resolve cytometric microbial community patterns in flowing waters