Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Degradation of selected agrochemicals by the white rot fungus Trametes versicolor