Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Degradation of viral RNA in wastewater complex matrix models and other standards for wastewater-based epidemiology: A review