Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Denitrifying capabilities of & IT;Tetrasphaera & IT; and their contribution towards nitrous oxide production in enhanced biological phosphorus removal processes