Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Desiccation events change the microbial response to gradients of wastewater effluent pollution