Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Design and optimization of an enzymatic membrane reactor for tetracycline degradation