Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Detection and attribution of global change effects on river nutrient dynamics in a large Mediterranean basin