Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Detection and quantification of the plasmid-mediated mcr-1 gene conferring colistin resistance in wastewater