Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Detection and removal of waterborne enteric viruses from wastewater: A comprehensive review