Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Determination of pyrethroid insecticides in environmental samples by GC-MS and GC-MS-MS