Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Developing an artificial intelligence-based WRRF nitrous oxide mitigation road map: The Eindhoven N2O mitigation case study