Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Development of a mechanistic model (ERIMO-I) for analyzing the temporal dynamics of the benthic community of an intermittent Mediterranean stream