Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Diatom responses to sewage inputs and hydrological alteration in Mediterranean streams