Institut Català de Recerca de l'Aigua Recerca i Innovació per a l'ús sostenible de l'aigua

Diatom responses to zinc contamination along a Mediterranean river